Eigen bomen, bos, heide en andere vormen van natuur vormen een waardevol bezit. Of het nu gaat om particulier bezit of openbaar groen, de instandhouding ervan is niet eenvoudig.

Groen Klus bezit de kennis en de ervaring om met verantwoorde en effectieve ingrepen uw bomen en/of uw terrein te behouden en dit verder te laten ontwikkelen. U kunt daarbij rekenen op deskundig advies en bent verzekerd van een planmatige aanpak.

Samen kunnen we zo tot een resultaat komen dat meer waarde oplevert voor u, voor uw groot groen ้n voor uw omgeving.
klik om te vergroten
 
Aspect ActiviteitBeheer


Recreatie

Voorlichting

Faunabeheer
•
•

•

•

•

•

•

beplantingsadvies
onderhoudsadvies

advies over trac้s
en routes
situering openlucht- meubilair
bebordingsplan

voorlichtingsplan

faunabeheersplan