Groen Klus heeft sinds de oprichting in 1994 een duidelijke visie op het beheer van bomen en natuur in parken, bossen en (grote) tuinen.

Wij onderscheiden ons door een werkwijze die rekening houdt met uw leefomgeving, de cultuurhistorie, het landschap en de natuuraspecten daarin. Uitgaande van de wensen van de opdrachtgever kiest Groen Klus voor een planmatige aanpak. Deze kenmerkt zich door een juiste combinatie van vakkennis en creativiteit.
klik om te vergroten
  Groen Klus is een ErBo-bedrijf, een door het Bosschap erkende bosaannemer. Dit geeft u de zekerheid van kwaliteit.

Groen Klus werkt al jaren samen met een breed samengestelde groep van gespecialiseerde bedrijven. En tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers, zoals gemeenten, landgoedeigenaren, particulieren, stichtingen en instellingen.

Onze opdrachtgevers kunnen wij van dienst zijn met:

Advies over terreinbeheer, recreatie, voorlichting en faunabeheer
Uitvoering van (geďntegreerd) bosbeheer, onderhoud van landschapselementen en levering van producten zoals openluchtmeubilair en bebording