Iedere boom heeft onderhoud nodig. Of hij nu staat in het openbaar groen of in een particulier bos of park. Preventief onderhoud om schade te voorkomen of onderhoud na een calamiteit zoals een zware storm. Een juiste ingreep op het goede moment is dan van groot belang.

(Groot) groenbeheer omvat meer aspecten. Op uw verzoek maken we een duidelijke offerte en verzorgen we met ons eigen machinepark een efficiënte realisatie. Hierbij houden wij rekening met de wet- en de regelgeving. Als ErBo-bedrijf staan wij garant voor een arbo-verantwoorde werkwijze van ons personeel. Ook waken wij over de veiligheid van en geven voorlichting aan omwonenden en recreanten.klik om te vergroten
 
Aspect ActiviteitBosbeheer
geďntegreerd


Vrijstaande
bomen


Landschaps-
elementen

RecreatieVoorlichting


Verkoopuitdunnen
open plekken creëren
aanplanten

gezondheidscontrole
boomverzorging
probleembomen kappen

onderhoud houtwallen/singels
beheer van lanen

leveren en plaatsen van
openluchtmeubilair/bebording
onderhoud recreatieve routes

infobijeenkomsten verzorgen
lezingen en excursies organiseren

hout (divers)